Epreselec

Disseny de logotip i aplicació de la marca

Epreselec és una eina de recursos humans que agilitza el procés de selecció i facilita la gestió de candidats. La petició era clara, la creació d’una marca directa, pràctica i que convisqui amb la marca d’InfoJobs. Per això, ens vam inspirar en els diferents “grafismes” digitals que tenim per seleccionar: cursor, mà, fletxes, creus i entre totes vam treballar les fletxes que a més a més de seleccionar, indiquen, enfoquen, apunten… el candidat ideal. El taronja com a color viu, enèrgic i humà.

També vam dissenyar la iconografía basada en la tipografia corporativa i en les fletxes, així com el manual de marca, la landing inicial, les primeres newsletters i els flyers de presentació.